fbpx

สารบ้ญ

ภาวะตกขาว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ระดูขาวนั้น มักพบในสตรีส่วนมากที่ต้องเคยเกิดขึ้นและทำให้สตรีจำนวนไม่น้อยมีความกังวลจนต้องมาพบแพทย์ และสูตินรีแพทย์ ภาวะดังกล่าวนี้อาจเป็นอาการที่แสดงออกมาเพื่อแสดงจากการตอบสนองต่อฮอร์โมนในสตรีที่ปกติ หรือจากการที่เป็นโรคที่ไม่รุนแรง เช่นภาวการณ์ติดเชื้อ ไปจนกระทั่งถึงโรคที่รุนแรงก็เป็นได้ ดังนั้นภาวะตกขาวนี้จึงมีความสำคัญที่ควรรู้มิใช่น้อย

ตกขาว
ภาวะตกขาว

ตกขาวคืออะไร

สารคัดหลั่งที่ถูกขับออกมาทางช่องคลอด โดยไม่ใช่เลือดประจำเดือน ซึ่งของเหลวดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นจากช่องคลอด ปากมดลูก และอวัยวะข้างเคียงบริเวณปากช่องคลอด สารคัดหลั่งหรือเมือกนี้ถูกขับออกจากปากมดลูกมายังช่องคลอด มีหน้าที่ช่วยในการหล่อลื่น ป้องกันการติดเชื้อ และระคายเคือง ตกขาวนั้นเกิดขึ้นได้ในภาวะปกติ และก็ภาวะที่เกิดโรคได้

สาเหตุ ตกขาว
สาเหตุ ตกขาว

ตกขาวเกิดจากอะไร

โดยปกติตกขาวเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจน ปริมาณของสารคัดหลั่งหรือเยื่อเมือกอาจเพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อในช่องคลอดหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสามารถกลับมาเป็นซ้ำอีกได้เป็นระยะ สาเหตุหลักมักเกิดจากการติดเชื้อ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ส่วนสาเหตุอื่นนอกจากการติดเชื้อ เช่น เนื้องอก มะเร็ง สิ่งแปลกปลอมในช่องคลอด โดยตกขาวปกติจะมีสีขาวหรือใส และไม่มีกลิ่นเหม็น ส่วนตกขาวที่มีสีเทา สีเขียว สีเหลือง สีชมพู หรือมีเลือดปน และส่งกลิ่นเหม็นคล้ายเนื้อเน่า จะเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นภายใน

ประเภท ตกขาว
ประเภท ตกขาว

ประเภทของตกขาว

1. ตกขาวปกติ

ตกขาวปกติจะมีลักษณะจะเป็นมูกใสหรือคล้ายแป้งเปียก ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่คัน ไม่มีอาการผิดปกติอื่น ๆ เช่น ไม่มีอาการปวดท้อง หรือปวดแสบเวลาถ่ายปัสสาวะ เป็นต้น

2. การติดเชื้อราในช่องคลอด (VULVOVAGINAL CANDIDIASIS)

เกิดจากการติดเชื้อ CANDIDA ALBICANS ตกขาวชนิดนี้จะมีลักษณะเหมือนแป้งเปียก มักมีอาการคันบริเวณปากช่องคลอด ปัสสาวะแสบขัด เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ เมื่อตรวจภายในอาจพบการบวมแดงบริเวณปากช่องคลอดและช่องคลอด

3. การติดเชื้อแบคทีเรีย (BACTERIAL VAGINOSIS)

ตกขาวมีลักษณะสีเทา มีกลิ่นเหม็นเหมือนคาวปลา มีอาการคัน อาจมีปัสสาวะแสบขัดหรือเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วย ส่วนอาการอักเสบในช่องคลอดหรือแสบร้อนบริเวณปากช่องคลอดพบได้น้อย

4. การติดเชื้อทริโคโมแนส (TRICHOMONIASIS)

เกิดจากเชื้อโปรโตซัว TRICHOMONAS VAGINALIS ตกขาวชนิดนี้จะมีสีเขียวเป็นฟองและมีกลิ่นเหม็น ร่วมกับมีอาการแสบร้อนและคันบริเวณปากช่องคลอดและช่องคลอด ปัสสาวะแสบขัด เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์หรือเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ มีการอับเสบ บวมแดงบริเวณปากช่องคลอดและช่องคลอด มีจุดเลือดออกบริเวณช่องคลอดและปากมดลูกที่มีลักษณะจำเพาะเรียกว่า Strawberry cervix

ตกขาว เกิดกับใครได้บ้าง

ตกขาวเกิดกับใคร

ตามปกติแล้วในสตรีที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ หรือ สตรีที่อยู่ในช่วงอายุที่ยังมีประจำเดือน หรือมีฮอร์โมนเพศหญิงเจริญเต็มที่ มักจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่แตกต่างกันไปตามระยะของประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงนี้ จะมีผลต่อการเกิดลักษณะสารคัดหลั่งหรือเยื่อเมือกที่สร้างขึ้นมาจากอวัยวะต่าง ๆ ในระบบสืบพันธุ์สตรี ตัวอย่างเช่น ในช่วงกึ่งกลางรอบประจำเดือนหรือระยะใกล้เคียงกับการตกไข่ ซึ่งเป็นเวลาที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง ทำให้ในช่วงเวลานี้ จะมีตกขาวลักษณะค่อนข้างเหลวใส ๆ ปริมาณมากกว่าระยะเวลาอื่น ส่วนตกขาวในระยะเวลาอื่นจะมีสีขาวขุ่นคล้ายแป้งเปียก นอกจากนั้นแล้ว ตกขาวที่ปกติควรจะไม่คัน และไม่มีกลิ่น ถ้าหากตกขาวมีลักษณะดังที่กล่าวมานี้ถือว่าปกติ ไม่มีความจำเป็นต้องรักษา ช่วงวันที่ 1-5 ของรอบเดือน เป็นช่วงที่มีเลือดประจำเดือน ช่วงวันที่ 6-14 ของรอบเดือน ส่วนมากจะมีตกขาวน้อยกว่าช่วงปกติ ตกขาวมีลักษณะขุ่น มีสีขาวหรือเหลือง และอาจมีลักษณะเหนียวได้ ช่วงวันที่ 14-25 ของรอบเดือน ในช่วงก่อนวันตกไข่ ตกขาวอาจมีลักษณะเป็นเมือกลื่นๆ คล้ายไข่ขาว แต่หลังจากมีการตกไข่ ตกขาวจะกลับมามีลักษณะขุ่น มีสีขาวหรือเหลือง อีกครั้ง ช่วงวันที่ 25-28 ของรอบเดือน ก่อนมีประจำเดือน จะเป็นช่วงที่ตกขาวมีปริมาณน้อยลงมากจนจางหายไป

อาการตกขาวที่ผิดปกติ
อาการตกขาวที่ผิดปรกติ

ข้อเสียของตกขาว

อาการตกขาวที่ผิดปกติควรได้รับการรักษาที่ต้นเหตุและรอยโรคที่ป่วย ทั้งการรักษาด้วยยาเฉพาะทางหรือการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับอาการป่วยและความรุนแรงของโรค แต่โดยทั่วไป ตกขาวมักเกิดจากการติดเชื้อ ประเภทเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราในช่องคลอด ซึ่งรักษาให้หายขาดได้

ตกขาวที่ผิดปกติอาจมีอาการที่แสดงออกมาเนื่องจากการติดเชื้อและการเจ็บป่วยของโรค เช่น

 • คัน บวม เจ็บปวด หรือมีแผลบริเวณช่องคลอดและปากช่องคลอด
 • มีเลือดที่ไม่ใช่เลือดประจำเดือนไหลออกมาจากช่องคลอด
 • เจ็บปวดในขณะปัสสาวะ ปวดบริเวณท้องน้อย
 • เจ็บปวดในขณะมีเพศสัมพันธ์
 • การติดเชื้ออาจแพร่จากแม่สู่ลูกได้ในการคลอด
 • การติดเชื้ออาจแพร่ลามไปยังอวัยวะในระบบสืบพันธุ์อื่น ๆ อาจทำให้เกิดภาวะมีลูกยาก
 • การติดเชื้ออาจทำให้เกิดการอักเสบลุกลาม เรื้อรัง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงในระบบสืบพันธุ์ เช่น มดลูก และรังไข่
 • ตกขาวที่เกิดจากการมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในมดลูกหรือช่องคลอด อาจนำไปสู่อาการช็อกเฉียบพลันจากการที่พิษเข้าสู่กระแสเลือด (Toxic Shock Syndrome) ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ทั้งนี้อาการดังกล่าว อาจก่อให้เกิดเป็นโรคที่รุนแรงขึ้นได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

ป้องกัน ตกขาว
ป้องกัน ตกขาว

การป้องกันตกขาว

ตกขาวสามารถป้องกันได้ โดยปกติแล้วบริเวณช่องคลอดจะมีเชื้อแบคทีเรียทีเรียเจ้าถิ่นอยู่ ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ปกป้องช่องคลอดไม่ให้เกิดการติดเชื้อ แต่เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายมีการรับประทานยาฆ่าเชื้อ อาจเป็นการรักษาโรคหวัดและอื่นๆ จะส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียเจ้าถิ่นชนิดนี้ถูกทำลายได้ รวมถึงการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลทำให้ภูมิคุ้มกันลดต่ำลง หรือการทานยากดภูมิ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตกขาวได้ รวมถึงช่วงหลังมีประจำเดือนหรือใกล้มีประจำเดือนที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ป้องกันได้โดยการทำร่างกายให้แข็งแรง โดยออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดสุราและบุหรี่ หรือปรับพฤติกรรมบางอย่าง เช่น หลีกเลี่ยงการอับชื้น ไม่ใส่กางเกงในรัดเกินไป และระวังเวลาเป็นหวัด หากทานยาฆ่าเชื้ออาจมีตกขาวตามมาได้ นอกจากนี้ยังพบว่าในบางรายมีการฉีดน้ำล้างช่องคลอดเป็นเวลานาน ยังทำให้สิ่งแวดล้อมในช่องคลอดเปลี่ยนไป อาจส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียเจ้าถิ่นตายและเกิดการติดเชื้อได้ง่ายอีกด้วย

แก้ปัญหา ตกขาว
แก้ปัญหา ตกขาว

การเเก้ปัญหาตกขาว

1. การติดเชื้อราในช่องคลอด (VULVOVAGINAL CANDIDIASIS) รักษาด้วยยาฆ่าเชื้อรา ซึ่งมีทั้งรูปแบบยาครีม ยาเหน็บช่องคลอด และยารับประทาน เช่น Clotrimazole, Miconazole, Tioconazole, Fluconazole

2. การติดเชื้อแบคทีเรีย (BACTERIAL VAGINOSIS) รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ เช่น Metronidazole, Tinidazole, Clindamycin และควรงดกิจกรรมทางเพศระหว่างการรักษา

3. การติดเชื้อทริโคโมแนส (TRICHOMONIASIS) รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ เช่น Metronidazole, Tinidazole และให้การรักษาคู่นอนร่วมด้วย

ยาเหน็บช่องคลอด โดยการใช้ยอดสอดเข้าไปในช่อคลอด ร่วมกับการใช้ยาทา แต่ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง ควรใช้ยาโดยคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร ส่วนการใช้ยายาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดตกขาว นอกจากนี้การรับประทานยาปฏิชีวนะก็ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกัน

อ้างอิงจากแพทย์ Robin Elise Weiss, PhD, MPH

 ตกขาว ท้อง 7 เดือน

ตกขาว ในการตั้งครรภ์คืออะไร?

ตกขาวเป็นสารระบายอ่อน ๆ ไม่มีกลิ่นจากช่องคลอดที่มีสีใสหรือเป็นน้ำนม ในการตั้งครรภ์ผู้หญิงหลายคนสังเกตเห็นว่ามีระดูขาวเพิ่มขึ้นทั้งในช่วงเริ่มตั้งครรภ์หรือขณะที่การตั้งครรภ์ดำเนินไป ในกรณีส่วนใหญ่นี่เป็นเรื่องปกติและมีสุขภาพดี ผู้หญิงบางคนกังวลว่าการมีอาการนี้หมายความว่าพวกเขามีการติดเชื้อในช่องคลอดแต่ส่วนใหญ่แล้วการตกขาวนี้ไม่เป็นอันตรายอย่างสิ้นเชิง

ควรโทรหาแพทย์เมื่อใด

ผู้หญิงหลายคนมีอาการครรภ์เป็นพิษและไม่มีอะไรต้องกังวลตราบใดที่ยังคงปราศจากกลิ่นไม่รุนแรงไม่ระคายเคืองและไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางอื่น ไม่ได้หมายความว่ามันไม่น่ารำคาญหรือบางครั้งก็น่าเป็นห่วง อย่าลืมรายงานตกขาวกับแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ของคุณหากเป็น:

 • มาพร้อมกับความรู้สึกแสบร้อน
 • มาพร้อมกับความเจ็บปวดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (dyspareunia)
 • มาพร้อมกับอาการปวดปัสสาวะ (dysuria)
 • มาพร้อมกับอาการปวดกระดูกเชิงกรานหรือช่องท้องส่วนล่าง
 • มากมาย (ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน)
 • เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทำให้คุณกังวล
 • อ้วน
 • มีกลิ่นเหม็น
 • หนักหรือหนา
 • คัน

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อหรือปัญหาอื่นที่รับประกันการประเมินเพิ่มเติม ในบางกรณีการมีระดูขาวเพิ่มขึ้นอาจหมายความว่าคุณควรได้รับการตรวจหาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (STI)

สาเหตุทั่วไปที่เป็นไปได้ของการตกขาวที่มีปัญหา ได้แก่ :

 • โรคกระดูกเชิงกรานอักเสบเฉียบพลัน
 • ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 • การระคายเคืองทางเคมีหรือการตอบสนองต่อการแพ้เช่นจากการสวนล้าง
 • STI เช่นหนองในหรือหนองในเทียม
 • การติดเชื้อยีสต์

โดยปกติคุณจะมีการตรวจคัดกรองเป็นประจำในการตั้งครรภ์ระยะแรกแต่ถ้าคุณเคยมีอาการใหม่ ๆ อย่าลืมขอการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดใดในการตั้งครรภ์

 กลิ่นคาวปลา ตกขาว

อ้างอิงจาก wikipedia

สาเหตุของระดูขาวระหว่างตั้งครรภ์คืออะไร?

เมื่อคุณคาดหวังการเพิ่มขึ้นของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะทำให้เลือดไหลเวียนไปที่บริเวณอุ้งเชิงกรานเพิ่มขึ้น การไหลเวียนของเลือดมากขึ้นจะกระตุ้นเยื่อเมือกของร่างกายซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของตกขาวในการตั้งครรภ์ในช่วงแรกและอื่น ๆ

และมีจุดประสงค์ที่สำคัญ: การตั้งครรภ์จะขจัดเซลล์ที่ตายแล้วออกจากช่องคลอดปกป้องช่องคลอดจากการติดเชื้อและรักษาสมดุลของแบคทีเรียในช่องคลอด

ตกขาวสีขาวระหว่างตั้งครรภ์เป็นเรื่องปกติหรือไม่?

ตกขาวสีขาวบาง ๆ เป็นเรื่องปกติและมีสุขภาพดีตลอดการตั้งครรภ์ของคุณ อย่างไรก็ตามอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อหากมีลักษณะเป็นก้อนหรือหนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการอื่นร่วมด้วย (เช่นคันหรือมีกลิ่นคาว)

คุณอาจสังเกตว่าตกขาวของคุณมีสีน้ำตาลหรือสีชมพู ในการตั้งครรภ์ช่วงแรกนั่นอาจเป็นสัญญาณของการมีเลือดออกจากการปลูกถ่าย ต่อมาการตรวจพบช่องคลอดในระหว่างตั้งครรภ์ (ไม่ใช่เลือดออกมาก) ก็มักเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดขึ้นหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์หรือตรวจอุ้งเชิงกราน

แต่ถ้าคุณกังวลอย่าลังเลที่จะไปพบแพทย์ของคุณ

อ้างอิงจาก National Center for Biotechnology Information

เทคนิคทางการแพทย์

การหาสาเหตุของการตกขาวจำเป็นต้องมีประวัติทางนรีเวชที่ดีโดยใส่ใจในรายละเอียดดังต่อไปนี้

ควรได้รับอายุของผู้หญิงประจำเดือนครั้งสุดท้ายความสม่ำเสมอและระยะเวลาของรอบ ต้องทราบสถานะฮอร์โมนของเธอ (ก่อนหรือวัยหมดประจำเดือน) ถามว่าจำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นจะใช้วิธีใด การติดเชื้อยีสต์มักเกิดขึ้นก่อนประจำเดือนไตรโคโมนาหลังจากนั้น โรคหนองในขึ้นไปสู่ระยะหลังผ่าตัดส่วนบน สตรีวัยหมดประจำเดือนมีโอกาสน้อยที่จะมียีสต์และมีแนวโน้มที่จะมีสาเหตุที่ไม่ติดเชื้อ การตั้งครรภ์และยาคุมกำเนิดมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อยีสต์

ถามว่าการปลดปล่อยเป็นแบบเฉียบพลันเรื้อรังหรือเกิดซ้ำบ่อยๆ การปล่อยสารที่ผู้ป่วยอ้างว่า “ไม่หายไปไหน” มีแนวโน้มที่จะเป็นภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหากเป็นโรคทางพยาธิวิทยาหรือเป็นเพียงการปล่อยทางสรีรวิทยา

ถามโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาการคัน, dysuria ภายใน (รู้สึกได้ภายในร่างกาย), dysuria ภายนอก (รู้สึกที่ริมฝีปาก), หายใจลำบาก, ระคายเคืองและกลิ่นที่ไม่เหมาะสม อาการปัสสาวะลำบากภายในบ่งบอกถึงการติดเชื้อในปัสสาวะหนองในหรือหนองในเทียม อาการปัสสาวะลำบากภายนอกแสดงถึงการระคายเคืองในช่องคลอดโดยมีแผลไหม้จากปัสสาวะ Candida มีอาการคันอย่างรุนแรงไตรโคโมแนสน้อยกว่าและแบคทีเรียในช่องคลอดไม่ค่อยมี Trichomonas และภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียสามารถทำให้เกิดอาการ dysuria ได้โดยปกติจะเป็นภายนอก ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียมีกลิ่นคาว Trichomonas เหม็น ปฏิกิริยาการอักเสบที่รุนแรงของยีสต์หรือไตรโคโมแนสอาจทำให้เกิดอาการ dyspareunia เริมสามารถทำให้เกิดอาการปัสสาวะลำบากและอาการคันภายนอกอย่างรุนแรง

พยายามระบุลักษณะการปลดปล่อยตามสีและความสม่ำเสมอ สีอาจเป็นสีขาวเทาเหลืองหรือน้ำตาล (ถ้าผสมกับเลือด) ความสม่ำเสมออาจเป็น mucoid (บาง) หนาเป็นฟองหรือวิเศษ ยีสต์มักเป็นเหมือนชีสกระท่อม ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียมักมีสีขาวอมเทาและไม่เป็นเนื้อเดียวกัน อย่างไรก็ตามสีและความสม่ำเสมอเพียงอย่างเดียวไม่สามารถวินิจฉัยได้

ต้องมีไข้หรือปวดท้อง หากมีอยู่ให้นึกถึงหนองในหนองในเทียมและการติดเชื้อที่อวัยวะเพศส่วนบนหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ โรคเริมยังสามารถทำให้เกิดไข้และไม่สบายได้ ช่องคลอดอักเสบไม่ควรมีอาการทางระบบ

เช่นเดียวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สิ่งสำคัญคือต้องทราบเพศของคู่นอนของผู้ป่วยจำนวนคู่นอนการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของคู่นอนและคู่นอนที่มีอาการหรือไม่ candidiasis ในช่องคลอด, Trichomonas, ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียและโรคเริมสามารถถ่ายทอดระหว่างคู่นอนเลสเบี้ยนได้ โรคหนองในไม่ค่อยมาก ความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประชากรที่ศึกษา (ห้องฉุกเฉินการปฏิบัติในสำนักงานคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

ลบประวัติของการสวนล้างการเยียวยาที่บ้านการเยียวยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือการรักษาที่เหลือจากการติดเชื้อในอดีต การปฏิบัติด้านสุขอนามัยเช่นการสวนล้างบ่อย ๆ ด้วยการสวนล้างเพื่อการค้าหรือการขัดถูอวัยวะเพศอาจทำให้ผิวหนังอักเสบระคายเคืองซึ่งอาจเป็นสาเหตุหลักหรือรองของปัญหาที่เกิดขึ้น การใช้ยาล่าสุดอาจทำให้การตรวจร่างกายและห้องปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงไป

ผู้ป่วยหลายคนเชื่อว่าช่องคลอดอักเสบทั้งหมดเป็นการติดเชื้อ “ยีสต์” และใช้คำนี้โดยทั่วไป แม้จะได้รับการรักษาอย่างเพียงพอ แต่ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียและยีสต์มักจะเกิดขึ้นอีกในผู้หญิงบางคนซึ่งจะบอกคุณอย่างชัดเจนว่า “นี่คือสิ่งที่ฉันเคยมีมาก่อน”

ประวัติที่ดีเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดเชื้อราเป็นสิ่งสำคัญ ควรใช้ยาปฏิชีวนะล่าสุดสำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ (เช่นเพนิซิลลินที่ทันตแพทย์กำหนด)

จำเป็นต้องมีการตรวจอุ้งเชิงกรานอย่างละเอียดเพื่อการวินิจฉัยตกขาวที่ถูกต้อง  ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการมองหาถุง herpetic และสัมผัสผิวหนังอักเสบที่อวัยวะเพศภายนอก ควรตรวจสอบผนังช่องคลอดเพื่อหาคั่งและเคลือบด้วยการตกขาว มองหา mucopus ใน endocervix โดยการทำความสะอาด ectocervix ด้วยไม้กวาดสอดไม้กวาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อขนาดเล็กใน endocervix และสังเกตว่ามีหนองสีเหลืองอยู่บนไม้กวาด ควรทำการตรวจแบบสองทาง ควรได้รับตัวอย่างห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม

ในการวินิจฉัยและรักษาอาการตกขาวประวัติมีความสัมพันธ์ไม่ดีกับผลการวิจัยทางคลินิก การวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพต้องรวมถึงการตรวจร่างกายและขั้นตอนในห้องปฏิบัติการสำนักงาน

ข้อมูลวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

แพทย์จะต้องตรวจสอบว่าผู้หญิงมีอาการตกเลือดการติดเชื้อในช่องคลอดปากมดลูกหรือการติดเชื้อที่อวัยวะเพศส่วนบนหรือไม่

สารคัดหลั่งจากอวัยวะเพศตามปกติคือส่วนผสมของทรานซูเดตผ่านเยื่อเมือกสารคัดหลั่งจากโครงสร้างต่อมและเซลล์เยื่อบุผิวในช่องคลอดที่ไม่ถูกทำลาย ทั้งปริมาณและความสม่ำเสมอของการหลั่งของปากมดลูกและการสลายตัวของเซลล์เยื่อบุผิวขึ้นอยู่กับฮอร์โมนและอาจเพิ่มขึ้นในระหว่างการตกไข่ก่อนมีประจำเดือนขณะตั้งครรภ์หรือเมื่อใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด การระบายออกตามปกติไม่มีอาการยกเว้นในบางครั้งการร้องเรียนว่ามีสารคัดหลั่งมากเกินไป การตกขาวทางสรีรวิทยามักจะใสเป็นสีขาวไม่เกิดที่ผนังช่องคลอดและรวมอยู่ในส่วนหลัง อาจดูเหมือนไม่เป็นเนื้อเดียวกันกับกลุ่มของเซลล์เยื่อบุผิวที่ไม่ได้ถูกแบ่งออก มีค่า pH น้อยกว่า 4.5 ไม่มีกลิ่นที่น่ารังเกียจและมีเซลล์เยื่อบุผิวจำนวนมากในกล้องจุลทรรศน์น้ำเกลือ

สาเหตุสำคัญของการตกขาวผิดปกติคือการติดเชื้อในช่องคลอดหรือปากมดลูก สาเหตุของการติดเชื้อในช่องคลอด ได้แก่Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalisและCandida albicans การติดเชื้อที่ปากมดลูกหลักที่ทำให้เกิดการตกขาว ได้แก่Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatisและHerpes simplex ในเด็กก่อนวัยอันควรเชื้อ N. gonorrhoeaeทำให้เกิดช่องคลอดมากกว่าการติดเชื้อที่ปากมดลูก

สาเหตุที่ไม่ติดเชื้อของการตกขาว ได้แก่ ช่องคลอดอักเสบตีบสิ่งแปลกปลอมมะเร็งผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสหรือการระคายเคืองทางกลหรือทางเคมีอื่น ๆ อุปกรณ์คุมกำเนิดมดลูกบางครั้งอาจทำให้เกิดการตกขาวที่เกี่ยวข้องกับอาการปากมดลูกอักเสบเรื้อรังหรือมดลูกอักเสบ

ภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียจะเป็นการวินิจฉัยในผู้หญิง 40 ถึง 50% ที่นำเสนอแนวทางปฏิบัติในสำนักงานด้วยโรคช่องคลอดอักเสบ เดิมเรียกว่า haemophilus vaginitis และมักถูกเรียกโดยชื่อเรียกผิด ๆ ว่าเป็นโรคช่องคลอดอักเสบที่ไม่เฉพาะเจาะจง ล่าสุดมันถูกเรียกว่า Gardnerella ตามสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง

Gardnerella เป็นแบคทีเรียชนิดสั้นแกรมลบถึงตัวแปรที่อาจเป็นลำไส้ใหญ่ในช่องคลอด เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า Gardnerella สร้างสัญญาณและอาการของโรคหรือไม่หรือความสัมพันธ์ทางชีวภาพกับ anaerobes ในช่องคลอดเป็นสิ่งที่จำเป็นในการผลิตลักษณะสีเทาที่เป็นเนื้อเดียวกัน โรคนี้ จำกัด เฉพาะผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ แต่ขาดหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับการแพร่เชื้อทางเพศและความจำเป็นในการรักษาคู่นอนยังไม่ชัดเจน การวินิจฉัยทำโดยวิธีการทางห้องปฏิบัติการ (ดูเกณฑ์บทที่ 179 )

Candida vaginitis หรือ “ยีสต์” เกิดขึ้นน้อยกว่าที่ผู้ป่วยหรือแพทย์เชื่อ ในกลุ่มผู้หญิงที่อ้างถึงตนเองซึ่งเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อยีสต์ที่เกิดซ้ำเรื้อรังมีเพียง 50% เท่านั้นที่พบว่ามี Candida vaginitis เมื่อเกิดขึ้นเชื้อโรคที่กระทำผิดมักจะเป็นCandida albicans อีกครั้งเป็นที่ถกเถียงกันว่านี่เป็นลำไส้ปกติของช่องคลอดหรือไม่ การก่อโรคไม่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นในช่องคลอด ปริมาณเล็กน้อยอาจทำให้เกิดอาการที่รุนแรงได้ การล่าอาณานิคมของแบคทีเรียโดยปกติได้รับการคิดว่ามีความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อCandida ตัวอย่างเช่นแลคโตบาซิลลีบางชนิดยับยั้งการเจริญเติบโตของ Candida อย่างไรก็ตามผู้หญิงที่มีCandidaยังคงมีแลคโตบาซิลลีเด่นบนคราบกรัมของของเหลวในช่องคลอด ความเชื่อในประสิทธิภาพของแลคโตบาซิลลัสนี้นำไปสู่วิธีการรักษาที่บ้านของโยเกิร์ตที่มีแลคโตบาซิลลัสโดยใช้ทางปากร่วมกับยาทาหรือใช้เป็นยาฉีดเพื่อรักษาช่องคลอดอักเสบ การถ่ายทอดทางเพศยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความสำคัญในกรณีส่วนใหญ่แม้ว่าการปฏิบัติต่อคู่นอนชายอาจช่วยได้ในกรณีที่ไม่พอใจ ปัจจัยที่เป็นเจ้าภาพ (เช่นการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเมื่อเร็ว ๆ นี้การตั้งครรภ์ยาคุมกำเนิด) ล้วนมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อยีสต์ ไม่ทราบว่าเหตุใดการตั้งครรภ์และการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดจึงมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อยีสต์ โรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ยีสต์เจริญเติบโตในช่องคลอด แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มียีสต์กำเริบมักไม่เป็นโรคเบาหวาน ผู้หญิงที่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกรูปแบบและต้องได้รับการตรวจและรักษาอย่างเหมาะสม ผู้หญิงบางคนมักจะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อราแคนดิดาซ้ำ ๆ โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนทำให้พวกเขาเจ็บป่วยและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเกิดจากการตั้งรกรากทางเดินอาหารการเจาะผนังช่องคลอดลึกของ Candida หรือปัจจัยอื่น ๆ ก็ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดและทิ้งปัญหาที่น่าหงุดหงิดให้กับผู้ป่วยและแพทย์

Candida vaginitis มีประวัติลักษณะเฉพาะของ vaginitides โดยอาการคันเป็นอาการที่โดดเด่นที่สุดโดยมักจะมีการปล่อยออกมาเบาบางหรือไม่มีเลย การปล่อยออกมาอาจมีลักษณะคล้ายชีสกระท่อม มีการทำเครื่องหมายผื่นแดงและบวมของช่องคลอดและผนังช่องคลอด การวินิจฉัยแนะนำโดยประวัติและยืนยันโดยการตรวจร่างกายและการเตรียมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์หรือการเพาะเชื้อ

Trichomonas vaginalisเป็นโปรโตซัวแฟลกเจลล์ที่เติบโตได้ดีที่ pH 6 บทบาทของมันในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการยอมรับอย่างดี อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่มักพบโดยไม่มีอาการในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่ไม่ได้ใช้งานทางเพศ สามารถเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โดยเฉพาะโรคหนองใน Trichomonas ติดเชื้อ squamous แต่ไม่ใช่คอลัมน์เยื่อบุผิว ท่อปัสสาวะและต่อมของ Skene มักเกี่ยวข้องโดยอธิบายถึงความจำเป็นในการใช้ระบบมากกว่าการบำบัดในท้องถิ่น อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ectocervix โดยมีอาการตกเลือดที่ทำให้เกิดปากมดลูกสตรอเบอร์รี่ทั่วไป แต่จะเห็นได้เพียง 2 ถึง 5% การคายประจุอาจมีสีเทาหรือเหลืองอมเขียวและมักไม่เป็นฟอง แต่มักจะมากเกินไป Trichomonas ก่อให้เกิดการตอบสนองของเม็ดโลหิตขาว polymorphonuclear ที่เห็นได้ง่ายในการเตรียมแบบเปียก การวินิจฉัยทำได้โดยเมาท์เปียก

การตรวจตกขาวแบบเปียกเป็นครั้งคราวจะให้เฉพาะเม็ดเลือดขาวโดยไม่มีหลักฐานของเชื้อไตรโคโมแนสหรือเยื่อเมือกจากปากมดลูก ผู้หญิงเหล่านี้มักมีความเสี่ยงต่ำสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ectopy ปากมดลูกที่มีการอักเสบแทนที่จะติดเชื้ออาจเป็นสาเหตุ ไม่ทราบสาเหตุของภาวะนี้ แต่ควรค้นหาแหล่งที่มาของช่องคลอดอักเสบตามปกติ เนื่องจากการใช้คำว่าช่องคลอดอักเสบแบบไม่เฉพาะเจาะจงในทางที่ผิดจึงควรเรียกสิ่งนี้ว่า “ช่องคลอดอักเสบ”

กระดาษชำระที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์กระดาษชำระที่มีกลิ่นหอมและผลิตภัณฑ์คุมกำเนิดเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยสำหรับการระคายเคืองในท้องถิ่นและผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส ต้องมองหาไดอะแฟรมและผ้าอนามัยแบบสอดที่ถูกลืมด้วยการปล่อยสารที่ไม่ถูกต้อง สตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีเยื่อเมือกในช่องคลอดตีบอาจเกิดการหลั่งน้ำระคายเคืองและบางครั้งมีเลือดออกรองจากการระคายเคืองในท้องถิ่นโดยเฉพาะจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจผสมกับเลือดและอาจเข้าใจผิดว่าเป็นเลือดออกในวัยหมดประจำเดือน

Cervicitisเป็นคำที่กำหนดไว้ไม่ดีซึ่งใช้ในการอ้างถึงเงื่อนไขต่างๆรวมถึงการวินิจฉัยทางพยาธิสภาพปากมดลูกและการติดเชื้อที่ปากมดลูกจริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสนใจในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะนำไปสู่เกณฑ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับการใช้งาน ในปัจจุบันเชื้อก่อโรคปากมดลูกที่สำคัญที่สุดที่สามารถผลิตตกขาว ได้แก่N. gonorrhoeae, C. trachomatisและ herpes simplex เกณฑ์วัตถุประสงค์ได้รับการพัฒนาสำหรับการวินิจฉัยโรคเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบ  ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบจะมีหนองในเทียมหนองในเทียมหรือทั้งสองอย่าง ทั้งสองเป็นเชื้อโรคของปากมดลูกและอวัยวะเพศหญิงส่วนบนเช่นเดียวกับท่อปัสสาวะและต้องได้รับการรักษาตามระบบ

ความสำคัญทางการแพทย์

ในขณะที่การตกขาวในบางครั้งอาจเป็นอาการของความเจ็บป่วยทางระบบที่ร้ายแรงเช่นโรคเบาหวานหรือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกความสำคัญที่สำคัญอยู่ที่ความรู้สึกไม่สบายตัวและความทุกข์ทรมานของผู้หญิงที่เป็นโรคนี้ การตกขาวเป็นหนึ่งในยี่สิบห้าสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและแสดงถึงสัดส่วนของการเข้ารับบริการที่สำนักงานนรีเวชและคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสัดส่วนที่มากขึ้น มีความเจ็บป่วยซึ่งรวมถึงความเจ็บปวดเวลาที่เสียไปจากการทำงานความไม่มีความสุขทางเพศการหยุดชะงักของครอบครัวการแพร่เชื้อทางเพศความเจ็บป่วยทางระบบและภาวะมีบุตรยาก

อาการตกขาวเป็นอาการทั่วไปของโรคต่างๆซึ่งแต่ละโรคมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกัน การวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องมีผลทางการแพทย์และสังคม หากระบุไม่ถูกต้องอาจพบว่าผู้หญิงปกติที่มีการหลั่งทางสรีรวิทยาบ่อยครั้งเพื่อรับการรักษา “ช่องคลอดอักเสบ” การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์จะเกิดขึ้นอีกหากคู่นอนไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและผู้ป่วยไม่ได้รับคำแนะนำอย่างเหมาะสม การแพร่กระจายของอวัยวะเพศส่วนบนสามารถเกิดขึ้นได้กับC. trachomatisและN. gonorrhoeaeนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางระบบการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและโรคเรื้อรัง candidiasis ปากช่องคลอด Iatrogenic พบโดยเฉพาะในหญิงสาวที่ได้รับยาปฏิชีวนะที่สั่งจ่ายด้วยเหตุผลอื่นเป็นปัญหาทั่วไปที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยความคิดและใบสั่งยาที่เหมาะสม โรคเริมที่ไม่รู้จักโรค candidiasis ในช่องคลอดหรือการติดเชื้อ gonococcal ในขณะคลอดอาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยในทารกแรกเกิดได้ การพบแพทย์ซ้ำหลายครั้งและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องซึ่งได้รับการรักษาทางโทรศัพท์หรือโดยไม่ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ

อุบัติการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น เราหวังว่าความสนใจของแพทย์ใหม่ ๆ และการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาช่องคลอดอักเสบจะนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาที่ดีขึ้น

คำถามที่พบบ่อยจัดทำโดยแพทย์

อ้างอิงจาก mTatva Health-PIE

คำถามที่ 1 leucorrhoea (ตกขาว) คืออะไร?

ระดูขาวเป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่บ่งบอกถึงการตกขาวที่มีสีขาวข้น มันเป็นโรคหวัดจากเยื่อเมือกของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่ามีการปลดปล่อยสีขาวหรือสีเหลืองอาจเกิดจากพยาธิสภาพที่แม่นยำหรือเนื่องจากสุขภาพที่ไม่ดีและสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์ การปลดปล่อยสีขาวหรือสีเหลืองนี้อาจแตกต่างกันไปตั้งแต่สีขาวไปจนถึงหัวไชเท้าหรือข้นและหนืดโดยมีหรือไม่มีกลิ่นเหม็นเนื่องจากการติดเชื้อยังคงดำเนินต่อไป ในกรณีปกติอาจพบก่อนหรือหลังการมีประจำเดือน เป็นผลมาจากการอักเสบหรือความแออัดของเยื่อบุช่องคลอด 

 ตกขาว สี น้ํา ตาล มี กลิ่น


คำถามที่ 2 เป็นอันตรายหรือไม่?

โดยปกติจะเป็นอาการที่ไม่ใช่พยาธิสภาพรองจากภาวะการอักเสบของช่องคลอดหรือปากมดลูกระดูขาวเป็นสัญญาณว่าช่องคลอดมีสุขภาพดีและรักษาความสะอาด บางครั้งอาจเกิดขึ้นก่อนที่เด็กผู้หญิงจะมีประจำเดือนครั้งแรกและถือเป็นสัญญาณของวัยแรกรุ่นระดูขาวอาจเกิดขึ้นได้ตามปกติในระหว่างตั้งครรภ์ สาเหตุนี้เกิดจากการไหลเวียนของเลือดไปที่ช่องคลอดเพิ่มขึ้นเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้น ทารกเพศหญิงอาจมีระดูขาวในช่วงเวลาสั้น ๆ หลังคลอดเนื่องจากการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนในมดลูก


คำถามที่ 3 เมื่อใดที่ฉันรู้ว่ามันเป็นอันตราย

มีหลายสาเหตุของการเกิดระดูขาวโดยปกติจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้น ปริมาณของการไหลออกอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อทางช่องคลอดหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งในกรณีนี้จะมีสีเหลืองและมีกลิ่นเหม็นมากขึ้น การตกขาวเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้หญิงและผู้หญิงทุกคนมีความแตกต่างกัน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในการปลดปล่อย ได้แก่ การติดเชื้อมะเร็งและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในกรณีที่มีสีเหลืองหรือมีกลิ่นเหม็นก็จะไม่ดีต่อสุขภาพและควรปรึกษาแพทย์ประเภทต่างๆของการปลดปล่อย:สีขาว: การปลดปล่อยสีขาวหนาเป็นเรื่องปกติที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวงจรของคุณ การปลดปล่อยสีขาวตามปกติไม่ได้มาพร้อมกับอาการคัน หากมีอาการคันการปล่อยสีขาวข้นอาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อยีสต์ใสและยืด: นี่คือเมือก “เจริญพันธุ์” และหมายความว่าคุณกำลังตกไข่ใสและมีน้ำ: สิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆของรอบของคุณและอาจหนักเป็นพิเศษหลังจากออกกำลังกายสีเหลืองหรือสีเขียว: อาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีลักษณะหนาหรือจับตัวเป็นก้อนเช่นคอทเทจชีสหรือมีกลิ่นเหม็นการตรวจพบการปลดปล่อยเลือด / น้ำตาล: อาจเกิดขึ้นทันทีหลังจากประจำเดือนมาและเป็นเพียงการ “ทำความสะอาด” ช่องคลอดของคุณ เลือดเก่ามีลักษณะเป็นสีน้ำตาล สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณกำลังตกไข่ / กลางรอบ

ตกขาว มีกลิ่น สีเหลือง

คำถามที่ 4 นี่เป็นอาการตกขาวปกติหรือไม่?

หลังจากมีประจำเดือนครั้งแรกฉันก็เริ่มมีระดูขาวออกมาบ้างเป็นระยะ ๆ เป็นเรื่องปกติหรือไม่? ทำไมฉันถึงมีมัน?ใช่มันเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวการปล่อยเมือกสีขาวและ / หรือใสเป็นเรื่องปกติ ช่องคลอดคือการทำความสะอาดตัวเอง การปลดปล่อยแบบเดียวกันนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใกล้ตกไข่มากขึ้นและเมื่อคุณมีอารมณ์ทางเพศการปล่อยปกตินี้จะดำเนินต่อไปหลังจากที่คุณมีประจำเดือน เด็กผู้หญิงบางคนมีการปลดปล่อยมากกว่าคนอื่น ๆ คุณสามารถใส่ pantyliner ได้หากมันรบกวนคุณการปลดปล่อยสีขาว / ใสตามปกติของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีเหลืองแห้งเมื่อสัมผัสกับอากาศ ถ้ามันออกมาเป็นสีเหลืองแสดงว่าคุณอาจติดเชื้อแบคทีเรียและต้องไปพบแพทย์

การ รักษา ตกขาว สี เขียว

คำถามที่ 5 ฉันอาจพบอาการอะไรบ้าง?

 • มีสีขาวหรือสีเหลืองออกจากช่องคลอด
 • มีฟองและมีกลิ่นเหม็น
 • ปวดบริเวณน่องและบั้นเอว
 • ความง่วงและความอ่อนแอ
 • ความหนักในบริเวณช่องท้อง
 • อาการคันในช่องคลอด
 • ท้องผูก
 • ปวดหัวบ่อย
 • ปัญหาทางเดินอาหาร
 • ความหงุดหงิด
 • รอยดำบนผิวหนังใต้ตา
 • จุดบนชุดชั้นใน

คำถาม 6 สาเหตุของการปลดประจำการครั้งนี้คืออะไร?

ระดูขาวเป็นภาวะที่ไม่ได้เริ่มมีอาการเฉียบพลันอย่างกะทันหัน หมายถึงสภาวะที่เป็นพิษโดยทั่วไปของระบบอวัยวะเพศหญิง ระดูขาวอาจส่งผลต่ออวัยวะอย่างน้อยหนึ่งอวัยวะของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เมื่อใดก็ตามที่มีการสะสมของสารพิษในร่างกายอย่างผิดปกติเนื่องจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพอวัยวะต่างๆเช่นไตลำไส้และผิวหนังพบว่าการขับสารพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายเป็นเรื่องยาก ส่งผลให้ร่างกายพยายามขับสารพิษเหล่านี้ออกมาในรูปของกลิ่นเหม็นและตกขาวข้น ในกรณีที่มีระดูขาวเรื้อรังตกขาวอาจมีสีขาวเหลืองหรือเขียวและมีหนองร่วมด้วย สาเหตุทั่วไปบางประการของระดูขาว ได้แก่ :

 • เงื่อนไขเช่นช่องคลอดอักเสบข้างเดียว, ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อไตรโคโมนหรือปากมดลูกอักเสบ
 • พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
 • ความไม่สมดุลของฮอร์โมน
 • สุขอนามัยของอวัยวะเพศไม่ดี
 • บาดแผลที่อวัยวะเพศเกิดจากอาการคันมากเกินไป
 • การติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
 • อาหารไม่ย่อย
 • ท้องผูก
 • โรคโลหิตจาง
 • โรคเช่น Menorrhagea และเบาหวาน
 • ความเครียดและความวิตกกังวล

คำถามที่ 7 ฉันสามารถใช้มาตรการใดเพื่อป้องกันปัญหานี้

 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • เพิ่มผลไม้และผักจำนวนมากในอาหารของคุณ
 • หลีกเลี่ยงอาหารมันและเผ็ดง
 • รักษาสุขอนามัย
 • การดื่มน้ำอย่างเหมาะสมทุกวัน

สรุป

การเกิดภาวะตกขาวนั้น เกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป ทางที่ดีที่สุด หากรู้สึกว่ามีอาการตกขาวที่ผิดปกติ ควรเข้าพบแพทย์เพื่อเข้ารับรักษาและขอคำแนะนำจากแพทย์อย่างถูกต้อง หากปล่อยไว้ นอกจากจะเกิดความไม่สบายใจ แล้วยังอาจส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตกขาว | เป็นขุย ตกขาว | ตกขาว ท้อง 7 เดือน | ปวด ท้องน้อย ตกขาว สี น้ำตาล | ตกขาว เชื้อรา อาการ | ตกขาว สี เขียว pantip | ตกขาว มีกลิ่น รักษา | สาเหตุ ตกขาว มี กลิ่น | คันอวัยเพศหญิง ตกขาว | ตกขาว เหมือน แป้ง เปียก | ตกขาว สี น้ํา ตาล มี กลิ่น | ยา สมุนไพร แก้ ตกขาว | แช่ด่างทับทิม ตกขาว | ตกขาว ใกล้คลอด | อาหาร เสริม แก้ ตกขาว | กิน โย เกิ ร์ ต แก้ ตกขาว | ตกขาว เหม็น คาว | ตกขาว ก่อน เป็น ประ จํา เดือน | คันในช่องคลอด ตกขาว | ตกขาว ตอน ท้อง | อาการก่อน เป็น ประ จํา เดือน ตกขาว | อาการ ตกขาว สี น้ํา ตาล | แก้ ตกขาว ด้วย เกลือ | ตก เขียว ตกขาว | แพ้ถุงยาง ตกขาว | สาเหตุ การ เป็น ตกขาว | ยังไม่เป็น ประ จํา เดือน แต่ ตกขาว | ตกขาว จะ ท้อง ไหม | ลักษณะ ตกขาว ก่อน ตั้ง ครรภ์ | หยุด ยา คุม ตกขาว สี น้ำตาล | ตกขาว ท้อง ไหม | mirifica ตกขาว | ตกขาว คืออะไร pantip | ตกขาว สี แดง | ตกขาว ประ จํา เดือน | หลังผ่าตัดมดลูก ตกขาว | ตกขาว เป็น สี เขียว | เป็น ตกขาว | สบู่ แก้ ตกขาว | ยาคู ล ท์ แก้ ตกขาว pantip | ตกขาว ทุก วัน | วิธี รักษา ตกขาว มี กลิ่น | มี ตกขาว | ตกขาว สี เขียว คัน | อาการก่อนรู้ว่าท้อง ตกขาว | ตกขาว 7 วัน | การ รักษา โรค ตกขาว | ประ จํา เดือน ไม่ มา ตรวจ แล้ว ไม่ ท้อง ตกขาว | ท้อง ตกขาว | ตกขาว คือ | ตกขาว คัน ตั้ง ครรภ์ | ตกขาว สีชมพู | ตกขาวเป็นก้อน | ตกขาว เหนียว | ปวด ท้องน้อย ตกขาว ใสๆ | มี อะไร กับ แฟน ตอน ตกขาว ท้อง ไหม | ฤดูขาว ตกขาว | ปวดท้องน้อยด้านขวา ตกขาว | โรค ตกขาว | pantip ตกขาว คัน | อาการ ตกขาว มี กลิ่น เหม็น | รักษา ตกขาว มี กลิ่น เหม็น | ตกขาว ตอน ท้อง 1 เดือน | อาการ ตกขาว สี เขียว | กิน ยา คุม แล้ว ตกขาว เยอะ | ตกขาว ใส เหลว | lactacyd ตกขาว | ตกขาว ผู้ชาย | cranberry ตกขาว | ตกขาว สี น้ํา ตาล ตั้ง ครรภ์ | ตกขาว เยอะ และ คัน | ตกขาว candida | diflucan ตกขาว | ตกขาว หลังขูดมดลูก | ยา แก้ ตกขาว pantip | ตกขาว คัน สี เหลือง | ปวด ท้องน้อย ตกขาว | ปวดท้องหน่วงๆ ตกขาว | ตกขาว สีเขียว คัน ไม่มีกลิ่น | คนท้อง ตกขาว | ตกขาว หลัง มี ประจำเดือน | มีกลิ่น ตกขาว | ตกขาว สี เหลือง อ่อน | หลังกินยาคุมฉุกเฉิน ตกขาว | ตกขาว ผิด ปกติ คัน มี กลิ่น | ท้อง 36 สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว เป็น ก้อน | วิธี รักษา อาการ ตกขาว มี กลิ่น | ตกขาว เพราะ | ตกขาว สี น้ํา ตาล ระหว่าง ตั้ง ครรภ์ | ตกขาว แป้งเปียก ท้องไหม | ตกขาว pobpad | ตกขาว คัน รักษา | ตกขาว บ่อย | ตกขาว เชื้อรา ยารักษา | ซัน คลา ร่า รักษา ตกขาว | ตกขาว ใน เด็ก | ตกขาว เยอะ มาก pantip | ตกขาว wiki | อาการ ตกขาว และ คัน | สาเหตุ อาการ ตกขาว | ตกขาว 2 วัน | ตกขาวสีน้ําตาล | เชื้อรา ตกขาว คัน | ตกขาว คัน มี กลิ่น สี เหลือง | fluconazole dose ตกขาว | ตกขาว อาการ | ปวดท้อง ตกขาว ตั้งครรภ์ | kiss me ตกขาว | ลักษณะ ตกขาว ผิด ปกติ | ยาคู ล ท์ ช่วย ตกขาว ได้จริง หรอ | สมุนไพร แก้ ตกขาว | ตกขาว สี เหลือง ข้น | อาการ ปวด หน่วง ท้องน้อย ตกขาว | มี ตกขาว สี เหลือง | ตกขาว trichomonas | กินเม็ดแตงโม ตกขาว | metrolex 400 mg ตกขาว | ตกขาว ตั้ง ครรภ์ 5 เดือน | ตกขาว ก่อนเป็นประจําเดือน | เจ็บ ช่อง คลอด ตกขาว | ตกขาว เป็น น้ํา ใสๆ ท้องไหม | อาการ มะเร็ง ปาก มดลูก ตกขาว | ตกขาว มีกลิ่น สีเหลือง | วิธี แก้ ตกขาว มี กลิ่น เหม็น | ตกขาว ประจําเดือนไม่มา | ตกขาว เป็น ก้อน เหมือน แป้ง เปียก | ตกขาว เป็น ก้อน สี ขาว | รักษา ตกขาว ให้ หายขาด | สาเหตุ ตกขาว มา ตลอด | คัน ตกขาว | สมุนไพร รักษา ตกขาว มี กลิ่น | ตกขาว สีเขียว ไม่มีกลิ่น | ตกขาว ก่อน ตั้ง ครรภ์ pantip | ตกขาว กลิ่นปลาเค็ม | อาการ ตกขาว เหมือน หนอง | ท้อง36สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว หลัง ขูด มดลูก | ตกขาว doxycycline | ตกขาว เกิด จาก สาเหตุ ใด | ปวดท้องน้อยด้านขวา ตกขาว ปวดหลัง | ตกขาว เป็น น้ํา มี กลิ่น คาว | อาการ ตกขาว สี เหลือง | ยา รักษา ตกขาว มี กลิ่น เหม็น เค็ม | ยา ตกขาว | วิธี รักษา ตกขาว มี กลิ่น เหม็น | สาเหตุ การ ตกขาว | แสบ คัน ตกขาว | ยา รักษา ตกขาว จาก เชื้อ แบคทีเรีย | ท้อง34สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว guideline | ตกขาว เรื้อรัง | ตั้ง ครรภ์ 5 สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว คัน ก่อน มี ประจำเดือน | เครียด ตกขาว สี น้ำตาล | ตกขาว ประจําเดือนไม่มา ปวดท้องน้อย | ปวดท้องน้อยด้านซ้าย ตกขาว | สมุนไพร แก้ ตกขาว อภัย ภูเบศ ร | ปวดหลัง ปวดท้องน้อย ตกขาว | ตกขาว ตอน ตั้ง ครรภ์ | สมุนไพร ตกขาว | ตกขาว แป้งเปียก คัน | อาการ หลัง เหน็บยา ตกขาว | ตกขาว เยอะ ผิด ปกติ | ไม่มี ตกขาว จะ ท้อง ไหม | ตั้ง ครรภ์ 2 เดือน ตกขาว | 36 week ตกขาว | ตกขาว เป็น น้ำ ใส ๆ | ตกขาว ช่วง ตั้ง ครรภ์ | แช่ ด่างทับทิม แก้ ตกขาว | มูกไข่ตก กับ ตกขาว | ตกขาว คือ ไข่ตก | ตกขาว ประ จํา เดือน ไม่มา | ตรวจ ตกขาว ราคา | ตั้งครรภ์ 7 เดือน ตกขาว | ตกขาว ก่อนเป็นประจําเดือน 1 อาทิตย์ | อาการ ตกขาว ขณะ ตั้ง ครรภ์ | ปวด ท้องน้อย ด้านซ้าย ตกขาว | ตกขาว ตั้ง ครรภ์ 7 เดือน | ตั้ง ครรภ์ 35 สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว มาก | ตกขาว มี กลิ่น คาว | หลังทํา iui แล้ว ตกขาว | ตกขาว มี กลิ่น เหม็น รักษา ยัง ไง | ตกขาว มี เลือด ป น ไม่มี กลิ่น | ตกขาว มี กลิ่น เหม็น รักษา | amway ตกขาว | ตกขาว คราว ตั้ง ครรภ์ | ช่องคลอดอักเสบ ตกขาว | ประ จํา เดือน ไม่ มา ตกขาว | ตกขาว pantip | ตกขาว สี เหลือง pantip | สมุนไพร แก้ อาการ ตกขาว | sun clara ตกขาว | ตกขาว ท้อง 35 สัปดาห์ | ยา สมุนไพร รักษา โรค ตกขาว | อาการ ตกขาว เป็น ก้อน | ยา แก้ ตกขาว ยี่ห้อ ไหน ดี | ท้อง40สัปดาห์ ตกขาว | อาการไข่ตก ตกขาว | ยา ตกขาว มี กลิ่น | ตกขาว แห้ง | ตกขาว สี ดํา | ตกขาว เป็น ฟอง | ประจําเดือนไม่มา ท้องอืด ตกขาว | ตกขาว คือ pantip | ตกขาว เหมือน ทิช ชู่ | ตกขาว สี น้ํา ตาล อ่อน | หยุด กิน ยา คุม แล้ว ตกขาว เยอะ | ลูกสาว ตกขาว สี เขียว | การ รักษา ตกขาว สี เขียว | ปวด หน่วง ท้องน้อย ตกขาว | hyli ตกขาว | ตกขาว ไหลเป็นน้ํา | ท้อง 4 เดือน ตกขาว เยอะ | ตกขาว เยอะ ทํา ไง ดี | ตกขาว สีชมพู อันตราย ไหม | ตกขาว มี สี เหลือง | ตกขาว ปวดท้องน้อยด้านขวา | ตกขาวสีขาวขุ่น | ตกขาว คือ | ตกขาว เหม็น | เมนไม่มา ตกขาว | ตกขาว มาก คัน | โรค ตกขาว และ การ รักษา | อาการ ตกขาว ก่อน ตั้ง ครรภ์ | คน ท้อง ตกขาว | ตกขาว ก้อน | การ ตกขาว ของ ผู้หญิง | ตั้ง ครรภ์ 9 สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว การ รักษา | ตกขาว สี เขียว เกิด จาก | ทำไม ตกขาว เป็น สีชมพู | วิธี รักษา การ ตกขาว | ตกขาว เป็น น้ำ | น้องสาวมีกลิ่น ตกขาว ทําไงดี | วันไข่ตก ตกขาว | กินยาปฏิชีวนะ ตกขาว | รักษา ตกขาว ด้วย สมุนไพร | ketoconazole 200 mg ตกขาว | ตกขาว fluconazole | ตกขาว กลิ่น คาวปลา | metrolex ตกขาว | ท้อง 9 เดือน ตกขาว | ตกขาว สี เขียว เป็น ก้อน | สมุนไพร รักษา โรค ตกขาว | การ รักษา อาการ ตกขาว จาก เชื้อรา | เป็น ตกขาว ห้าม กิน อะไร บ้าง | คัน ตกขาว pantip | ตั้ง ครรภ์ ตกขาว มี กลิ่น | รูปภาพ ตกขาว | คันช่องคลอดไม่ ตกขาว ไม่มี กลิ่น | ตกขาว เป็น มูก | เจ็บ ช่อง คลอด ตกขาว มี กลิ่น | ตกขาว มีกลิ่นคาวปลา | คัน อ วัย เพศหญิง ภายนอก ไม่มี ตกขาว | ตกขาว ไหล เยอะ | รักษา อาการ ตกขาว | ประจําเดือนไม่มา ตกขาว | ตกขาว เยอะ จะ ท้อง ไหม | ตกขาว เป็น กรด หรือเบส | ปวดท้องน้อย ปวดเอว ตกขาว | ตกขาว in eng | ตกขาว เป็น สี น้ำตาล | ตกขาว สาเหตุ | ถ้า ท้อง จะ มี ตกขาว ไหม | แก้ ตกขาว มี กลิ่น | ท้อง 34 สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว ขุ่น | คันในร่มผ้า ตกขาว | ตกขาว สี ขาว ขุ่น | มี ตกขาว เป็น ก้อน | ท้อง ตกขาว เยอะ | ตกขาว แล้ว จะ ท้อง ไหม | ตกขาว มี เลือด ป น คัน | ตกขาว ไหล เหมือน ประ จํา เดือน | ตกขาว สี เหลือง ขุ่น | ตกขาว หลังประจำเดือนหมด | ตกขาว ท้องอืด | ตกขาว ปวด ท้องน้อย ปวด หลัง | ตกขาว เกิด จาก สาเหตุ อะไร | เลือดล้างหน้า มี ตกขาว มั้ ย | ตกขาว สี น้ำตาล กลางเดือน | ยาคู ล ท์ แก้ ตกขาว | สาเหตุ ของ การ ตกขาว | อาการ ตกขาว ป น เลือด | icd ตกขาว | ตกขาว มาก แต่ ประ จํา เดือน ไม่ มา | ตกขาว คัน ไม่มี กลิ่น | ผู้ชาย ตกขาว | itraconazole ตกขาว | ด่างทับทิม แก่ ตกขาว | รักษา ตกขาว มี กลิ่น | มีอะไรกับแฟนตอน ตกขาว ท้องไหม | มีอะไรกับแฟน ตอน ตกขาว ท้องไหม | ตกขาว มี สี เขียว | วิธี รักษา ตกขาว ให้ หายขาด | ตกขาว เป็น น้ํา ใส ๆ เยอะ มาก | ตกขาว ท้องเสีย | ท้อง ตกขาว pantip | tinidazole ตกขาว | อาการ คัน จาก ตกขาว | ตกขาว ตอนเช้า | ตกขาว จาก ยาปฏิชีวนะ | ตกขาว ป น เลือด | ตกขาว ป น เลือด เกิด จาก | ท้อง38สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว ท้อง 8 เดือน | การ ตกขาว ขณะ ตั้ง ครรภ์ | ตั้ง ครรภ์ มี อาการ ตกขาว | ตกขาว แบคทีเรีย | ตกขาว คัน ใช้ยาอะไร | ตกขาว คัน แสบ ไม่มีกลิ่น | วิธี การ รักษา อาการ ตกขาว | ประ จํา เดือน ไม่ มา มี ตกขาว สี เหลือง | รักษา อาการ ตกขาว มี กลิ่น | ตกขาว สี น้ำตาล ท้อง ได้ ไหม | อาการคนท้อง 1 เดือน ตกขาว | ยา สอด แก้ ตกขาว pantip | ตกขาว สี เขียว ไม่มี กลิ่น pantip | ยาแก้ ตกขาว ราคา | อาการแพ้ถุงยาง ตกขาว | ตกขาว สี เขียว เหลือง | ตกขาว รักษา | ตกขาว เกิด จาก อะไร | ลูกสาว 8 ขวบ มี ตกขาว | ตกขาว icd10 | ยา กิน แก้ ตกขาว | ตกขาว มี กลิ่น เหม็น เน่า | ท้อง 40 สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว มีกลิ่น ไม่คัน | วิธี รักษา ตกขาว | ตกขาว หลังมี ประ จํา เดือน จะท้องไหม | อาการคัดเต้า ตกขาว | ตกขาว itraconazole | ตกขาว คือ ประจําเดือน ใกล้ มา | อาการก่อนตั้งครรภ์ ตกขาว | ตกขาว สี ขุ่น | แก้ ปัญหา ตกขาว | ไม่มี ตกขาว | ตกขาว ระหว่าง ตั้ง ครรภ์ | ตั้งครรภ์ 32 สัปดาห์ ตกขาว | norfloxacin ตกขาว | ตกขาว 8nv | saugella ตกขาว | ผู้หญิง ตกขาว | ลักษณะ การ ตกขาว | ตกขาว คัน | ตกขาว มี สี น้ำตาล | ตกขาว หลัง ผ่าตัด มดลูก | คัน อ วัย ว เพศ หญิง ตกขาว มี กลิ่น | ตกขาว ตั้งครรภ์อ่อนๆ | pms ตกขาว | ตกขาว เป็น สี ดำ | รักษา ตกขาว แบบ ธรรมชาติ | อาหาร แก้ ตกขาว | ตกขาว jeban | ตกขาว ขณะ ตั้ง ครรภ์ | ตกขาว คัน เกิดจาก | ตกขาว สี น้ํา ตาล มี เลือด ป น | ปัญหา ตกขาว สี เขียว | ตกขาว ภาษาอังกฤษ | ยา แก้ ตกขาว | อาการ ตกขาว มี กลิ่น | การ เป็น ตกขาว | ตกขาว ตอน ท้อง 6 เดือน | ตกขาว เชื้อรา หายเองได้ไหม | ซันคลาร่า รักษา ตกขาว | การ เกิด ตกขาว | ยา แก้ ตกขาว ร้านขายยา | วิธี การ แก้ ตกขาว | ไม่มี ตกขาว ประ จํา เดือน ไม่ มา | ประจําเดือนไม่มา ตรวจแล้วไม่ท้อง ตกขาว | แช่ น้ำเกลือ รักษา ตกขาว | ตกขาว หลังมีประจำเดือน | ตกขาว ทําไงหาย | ตกขาว คล้ายโยเกิร์ต | ตกขาว จาก เชื้อรา | ตกขาว มี สี | ตกขาว ภาษาอังกฤษ | ตกขาว ประ จํา เดือน ไม่ มา | ตกขาว ก่อน ท้อง pantip | ตกขาว มีกลิ่นเปรี้ยว | สัญญาณตั้งครรภ์ ตกขาว | ตกขาว เป็น แป้ง | การ รักษา อาการ ตกขาว มี กลิ่น | ตั้ง ครรภ์ 8 เดือน ตกขาว สี น้ํา ตาล pantip | ตกขาว med cmu | อาการก่อนเมนส์มา ตกขาว | กินเมล็ดทานตะวัน ตกขาว | ตกขาว สี คล้ำ | ตกขาว ผิด ปกติ | กิน เมล็ด ทานตะวัน ตกขาว | ตกขาว มา เยอะ | ท้อง อ่อน ตกขาว | ปัสสาวะแสบขัด ตกขาว | ตกขาว เป็น ก้อน ใหญ่ | ปวดหน่วงท้องน้อย ตกขาว | อาการ หลัง ปฏิสนธิ ตกขาว | น้องมีกลิ่น ตกขาว | ตกขาว 4 วัน | ตกขาว ปวดท้องน้อย | amoxicillin ตกขาว | พะ ยา ด ตกขาว | ตกขาว มี กลิ่น เกิด จาก อะไร | การ รักษา อาการ ตกขาว | ตกขาว หลังปฏิสนธิ | มี ตกขาว คัน | ตั้ง ครรภ์ จะ มี ตกขาว ไหม | ตกขาว ตั้ง ครรภ์ 1 เดือน | ตกขาว มีกลิ่นเหม็น | ตกขาว medthai | อาการประจําเดือนจะมา ตกขาว | วิธี แก้ ตกขาว | ตกขาว สี น้ำตาล มี สิทธิ์ ท้อง ไหม | ประจำเดือน ไม่ มา มี ตกขาว | ตกขาว มี รส เปรี้ยว เกิด จาก อะไร | กลิ่นคาวปลา ตกขาว | ปวด ท้องน้อย ด้าน ขวา ตกขาว | ตกขาว ปวด ท้องน้อย | canesten ตกขาว | ตกขาว ท้อง 5 เดือน | ตกขาวเป็นน้ํา | ตกขาว ท้อง 2 เดือน | ตกขาว เป็น เลือด | เวียนหัว คลื่นไส้ ตกขาว | ตกขาว วิธี รักษา | แผ่นอนามัย ตกขาว | ตั้ง ครรภ์ 37 สัปดาห์ ตกขาว | การ รักษา ตกขาว มี กลิ่น | คันช่องคลอด ตกขาว | ยา รักษา โรค ตกขาว | ตั้ง ครรภ์ 38 สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว english | ตกขาว คัน ใช้ยา อะไร | อาการ ตกขาว ตั้ง ครรภ์ | ตกขาว ddx | ตกขาว ปวดท้อง หน่วงๆ | ยาแก้ ตกขาว ร้านขายยา | ตกขาว ขุ่น คัน | ตกขาว ก่อน ตั้ง ครรภ์ | ยา สอด ตกขาว | ตกขาว เหมือน แป้ง | ตกขาว หลังคลอด มีกลิ่น | ตกขาว คาวปลา | ตกขาว มีกลิ่นเกิดจาก | ตกขาว มา ก่อน ประ จํา เดือน | ตกขาว คนท้องระยะแรก | ตกขาว สีชมพู ท้องไหม | ตกขาว ป น เลือด หลัง เป็น ประ จํา เดือน | ยาสอด ตกขาว | ยา รักษา ตกขาว มี กลิ่น | ปวด ท้องน้อย ด้านขวา ตกขาว | ตกขาวสีเขียว | รูปหูดหงอนไก่ ตกขาว | ยา หมอ เส็ง แก้ ตกขาว | ตกขาว สมุนไพร | อาการ ตกขาว ก่อน มี ประจำเดือน | มี ตกขาว สี น้ํา ตาล | ตกขาว คันภายนอก | ตั้ง ครรภ์ แล้ว ตกขาว | ตั้ง ครรภ์ 9 เดือน ตกขาว | ตกขาวเกิดจากอะไร | ตกขาว สี เขียว เยอะ มาก | ตกขาว มีกลิ่นคาว | ยา สอด ตกขาว ราคา | สาเหตุ ของ การ เกิด ตกขาว | ตกขาว ปกติ | ตกขาว ก่อน มี ประจำเดือน กับ ตั้ง ครรภ์ | ตกขาว iui | ปัญหา ตกขาว | ใครเคยใช้ยาสอด ตกขาว | ตกขาว pdf | กินยาคุมแบบไหน ไม่ ตกขาว | ยาสตรี แก้ ตกขาว pantip | ท้อง 6 เดือน ตกขาว | ตกขาว สี น้ำตาล ช่วง ไข่ ตก | ตกขาว สีขาวข้น | ตั้ง ครรภ์ 6 เดือน ตกขาว | ปวดท้องน้อย ตกขาว คันช่องคลอด | สมุนไพร รักษา ตกขาว | ตกขาว สี เหลือง มี กลิ่น | ตกขาว มีกลิ่น | ตกขาว สี เขียว อ่อน ไม่มี กลิ่น ไม่ คัน | ตกขาว มีกลิ่นคาว คัน | สาเหตุ การ เกิด ตกขาว | อาการใกล้คลอด ตกขาว | ตกขาว cmu | วิธี ใช้ ยา เหน็บ แก้ ตกขาว | ตกขาว ท้อง pantip | ตกขาว ปวดท้องหน่วงๆ | ตั้งครรภ์ 10 สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว ปวดหลัง | อับชื้น ตกขาว | การ ตกขาว เกิด จาก | ตกขาว สี เขียว มี เลือด ป น | ตกขาว ketoconazole | ตกขาว | ตกขาว ไม่ใส่ถุง | ตั้ง ครรภ์ มี ตกขาว | | กิน ยา คุม แล้ว เกิด ตกขาว | กินยาสตรี แล้ว ตกขาว | ตกขาว สี น้ํา ตาล ก่อน เป็น ประจำเดือน | ยา แก้ อาการ ตกขาว | ตกขาว เป็น เมือก | ตกขาว net | ตกขาว ปกติ เป็น อย่างไร | ตั้ง ครรภ์ 36 สัปดาห์ ตกขาว | ชื่อ ยา แก้ ตกขาว | ตกขาว หลัง ทำ iui | ตกขาว ไม่มา | อสุจิ กับ ตกขาว ต่าง กัน อย่างไร | ตกขาว กิน ได้ ไหม | ตกขาว สี น้ํา ตาล ท้อง ไหม | ตั้งครรภ์ 36 สัปดาห์ ตกขาว | ตั้ง ครรภ์ ตกขาว | ตกขาว ข้น | ตกขาว ที่ ผิด ปกติ | จิมิ มีกลิ่น ตกขาว | ตกขาว สี น้ำตาล หลัง มี เพศ สัมพันธ์ | ตกขาว เชื้อ hpv | ตกขาว มีกลิ่น เปรี้ยว pantip | น้ํา เดิน หรือ ตกขาว | หยุด กิน ยา คุม เป็น ตกขาว | ท้องแก่ ตกขาว เยอะ | หยุดกินยาคุมแล้ว ตกขาว เยอะ | หูด หงอนไก่ ตกขาว | roxithromycin ตกขาว | การ มี ตกขาว | ตกขาว แป้งเปียก | โรเซ็ตต้า ตกขาว ราคา | ยาสตรีฟลอร่า ตกขาว | ตกขาว สี น้ำตาล เข้ม | ยา รักษา ตกขาว สี เหลือง | ตกขาว เชื้อรา ยา | ตกขาว ปวดท้องน้อย ปวดหลัง | มี อาการ ตกขาว | ยา สตรี แก้ ตกขาว | ตกขาว คัน เป็นๆหายๆ | ตกขาว เจ็บ เวลา มี เพศ สั ม พัน | สาเหตุ ตกขาว | clindamycin ตกขาว | สมุนไพร รักษา ตกขาว pantip | ยา รักษา ตกขาว ผิด ปกติ | การ รักษา ตกขาว | อาการ ตกขาว จะ ท้อง ไหม | อาการ แสบ คัน จาก ตกขาว | ลักษณะ ของ ตกขาว | ตกขาว มี กลิ่น เหม็น คัน | ตกขาว มีเลือด ป น คัน | สาเหตุ ของ อาการ ตกขาว | รักษา ตกขาว | ตกขาว leukorrhea | กินอะไรหาย ตกขาว | ประ จํา เดือนไม่มาตรวจแล้วไม่ท้อง ตกขาว | ตกขาว ตั้งครรภ์ | สาเหตุ ของ การ เป็น ตกขาว | ตกขาว หลัง หยุด ฉีดยา คุม | ตกขาว สี น้ำตาล ตั้ง ครรภ์ | ยา แก้ ตกขาว สมุนไพร | หลังทำ iui แล้ว ตกขาว | ตกขาว สี น้ํา ตาล ละหมาด ได้ ไหม | ไม่มี ตกขาว ประ จํา เดือน ไม่มา | มดขึ้น ตกขาว | ตกขาว กลิ่น เค็ม | กลิ่น ตกขาว | ตกขาว หลัง ผ่า คลอด | ยา รักษา ตกขาว สี เขียว | อาการ ของ ตกขาว | อาการมะเร็งปากมดลูก ตกขาว | โรเซ็ตต้า ตกขาว | ปวดท้องน้อย ตกขาว | อาการ ตกขาว เกิด จาก อะไร | คันช่องคลอด ตกขาว มีกลิ่น | ตกขาว มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว | เป็น ตกขาว แล้ว คัน | ตกขาว ปัสสาวะแสบขัด | ยา สอด ตกขาว มี เลือด ออก | ตกขาว ใน คน ท้อง | ตกขาว สีเขียว ไม่คัน | ตั้ง ครรภ์ 39 สัปดาห์ ตกขาว | กินโยเกิร์ต ตกขาว | ตกขาว มีกลิ่น คาว พัน ทิป | ตกเขียว ตกขาว | คราบ ตกขาว | ยา แก้ ตกขาว มี กลิ่น | ตกขาว มี กลิ่น เค็ม | ตกขาว เยอะ มาก จะ ท้อง ไหม | ตกขาว 37 สัปดาห์ | ตกขาว มาก ผิด ปกติ | ผ่าตัด มดลูก แล้ว เป็น ตกขาว | ยา เหน็บ ตกขาว pantip | อาการคัน ตกขาว | ท้อง 8 เดือน ตกขาว | ตกขาว ตั้งครรภ์ 8 เดือน | วิธี รักษา โรค ตกขาว | ตกขาว ท้อง | ตั้งครรภ์ 8 เดือน ตกขาว | กินอาหารทะเล ตกขาว | metronidazole 400 mg ตกขาว | ล้าง ตกขาว | แพ้ถุงยางอนามัย ตกขาว | ตกขาว จาก แบคทีเรีย | ตกขาว เยอะ | อาการคนท้อง 1 สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว ยา | ตกขาว ปวดเอว | ตกขาว มี กลิ่น เปรี้ยว | ตกขาว คือ ตกไข่ | ตกขาว เยอะ มาก | ไม่ ตกขาว ประ จํา เดือน ไม่ มา | ยาสมุนไพร แก้ ตกขาว | fungazol ตกขาว | ตกขาว มี กลิ่น คัน | ปวด ท้องน้อย ด้านซ้าย ตกขาว ป น เลือด | วันตกไข่ ตกขาว | ตกขาว ใส เยอะ | ตกขาว ก่อน ประจำเดือน | ตกขาว 2 อาทิตย์ | ทำไม ถึง ตกขาว | ยา รักษา ตกขาว | ตกขาว mahidol | ตกขาว สี เหลือง มี กลิ่น เหม็น เน่า | วิธี รักษา ตกขาว คัน | ตกขาว เป็น สี เหลือง | น้ำ มะพร้าว แก้ ตกขาว | อาการ ตกขาว ผิด ปกติ | แสบช่องคลอด ตกขาว | ตกขาว สี เขียว หลัง มี เพศ สั ม พัน | ตกขาว มี กลิ่น เหม็น คาวปลา | ตกขาว สี เหลือง เรื้อรัง | ตกขาว ชาย | ตั้งครรภ์ 35 สัปดาห์ ตกขาว | ประ จํา เดือน ไม่ มา แต่ มี ตกขาว | อาการ ตกขาว ของ ผู้หญิง | สี ของ ตกขาว | ตกขาว หลังผ่าตัดมดลูก | นั่งแช่ น้ํา เกลือ แก้ ตกขาว pantip | ตกขาว คัน แสบ บวม | ตกขาว สี น้ํา ตาล ไม่มี กลิ่น | อาการ ตกขาว มาก | ท้อง 37 สัปดาห์ ตกขาว เยอะ | ตกขาว pregnancy | ตกขาว haamor | ท้อง 7 เดือน ตกขาว สี น้ํา ตาล | ตกขาว สี ขาว ขุ่น เหนียว | ตกขาว สี ขาว | ตกขาวสีเหลือง | ตกขาว ตั้ง ครรภ์ | ยา แก้ ตกขาว มี กลิ่น เหม็น | ตกขาว คือ อะไร pantip | ตั้ง ครรภ์ 37 สัปดาห์ ตกขาว เยอะ มาก | ตกขาว เชื้อรา หายเอง | ตกขาว มีเลือด | ตกขาว หลังใส่ตัวอ่อน | ฉีดยา คุม แล้ว มี ตกขาว | อาการ แสบ คัน จาก ตกขาว เสี่ยง | sporal ตกขาว | ท้องน้อยป่อง ตกขาว | แสบ ช่อง คลอด ตกขาว | ตกขาว มา มาก | ตกขาว ประจําเดือนไม่มา จะท้องไหม | ปวดท้องน้อย ประจําเดือนไม่มา ตกขาว | ตกขาว ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร | ตกขาวเป็นก้อนแป้ง | ตกขาว มีกลิ่น กินยาอะไร | ตกขาว เมือก ขาว ขุ่น | ตกขาว กางเกงในขาด | ตกขาว Pantip | ตกขาวเยอะ | ยกของหนัก ตกขาว | คน ท้อง มี ตกขาว ไหม | ตกขาว กลิ่น | ตกขาว สี น้ําตาล หลัง มี เพศ สัมพันธ์ | ท้อง ตกขาว คัน | nystatin ตกขาว | ตกขาว หลังไข่ตก | ตกขาว สี เหลือง มี กลิ่น ไม่ คัน | ตกขาว หลังไข่ตก 7 วัน | การ ตกขาว ผิด ปกติ | ตกขาว มี กลิ่น เหม็น | ตกขาว สี น้ํา ตาล ขณะ ตั้ง ครรภ์ | คัน ช่อง คลอด ตกขาว สีเหลือง | สาเหตุ ของ ตกขาว มี กลิ่น | ตกขาว ระหว่าง ตั้ง ครรภ์ อันตราย ไหม | ยา สอด แก้ ตกขาว | การ รักษา ตกขาว เรื้อรัง | ตกขาว ประ จํา เดือน ไม่มา ปวด ท้องน้อย | ผล ข้าง เคียง ยา เหน็บ ตกขาว | ตกขาว หลัง คลอด | ยา สมุนไพร รักษา ตกขาว | มี ตกขาว มาก | ตกขาว มี เลือด ป น | ตกขาว แล้ว คัน | ยา รักษา อาการ ตกขาว | วิธี การ รักษา ตกขาว มี กลิ่น | ใกล้ คลอด ตกขาว สี เหลือง | ผัก แก้ ตกขาว | ตกขาว สี เหลือง มี กลิ่น คัน นิดหน่อย | แผ่น รอง ตกขาว | ทำไม มด ตอม ตกขาว | แสบคัน ตกขาว | ยา รักษา ตกขาว มี กลิ่น เหม็น | การ ตกขาว ก่อน ตั้ง ครรภ์ | มี อะไร กับ แฟน แล้ว ตกขาว มี กลิ่น | ท้อง 9 เดือน ตกขาว เยอะ | ตกขาว สี ค ล้ํา | soap ตกขาว | ตกขาว มี กลิ่น ขณะ ตั้ง ครรภ์ | karit ตกขาว | ตกขาว ก่อนเป็น ประ จํา เดือน คัน | ตกขาว เป็น ก้อน เหนียว pantip | ตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว หลังคลอด | ตกขาว สี น้ำตาล หลัง มี ประจำเดือน | อาการ ตกขาว | ปวดท้องน้อย ตกขาว ประจําเดือนไม่มา | candida albicans ตกขาว | ตกขาว เป็น ก้อน สี ขาว pantip | ยา รักษา ตกขาว คัน | อาหาร ที่ ไม่ ควร กิน ตอน ตกขาว | การ ตกขาว | กิน ตกขาว | ปวด ท้องน้อย มี ตกขาว | ยาหมอเส็ง แก้ ตกขาว | ตกขาว กิน อะไร หาย | ตกขาว มี กลิ่น คาว ไม่ คัน | กินปลาเค็ม ตกขาว | ตกขาว ลักษณะ | คันจิมิ ตกขาว | ตกขาว เป็น น้ํา | เริ่มตั้งครรภ์ ตกขาว | คัน ช่อง คลอด ตกขาว | ตกขาว มี รส เปรี้ยว | pcos ตกขาว | ตกขาว ติด เชื้อ | ตกขาว ตั้ง ครรภ์ pantip | ตกขาว ก่อน มี ประจำเดือน กี่ วัน | รางจืด รักษา ตกขาว | ตกขาว หลัง ไข่ ตก | คันช่องคลอด ไม่มี ตกขาว | ตกขาว แสบ | ตกขาว มีเลือดปน | ตกขาว เป็น สี แดง | ตกขาว ไหล เป็น น้ำ | ช่องคลอดแห้ง ตกขาว | ตกขาว คัน แสบ รักษา | ตกขาว สี น้ํา ตาล ก่อน เป็น ประ จํา เดือน | ตกขาว สี เขียว อ่อน | ท้อง 37 สัปดาห์ ตกขาว | มี ตกขาว จะ ท้อง ไหม | ตกขาว ก่อน ประ จํา เดือน pantip | ตั้ง ครรภ์ ตกขาว สี เหลือง pantip | ตกขาว คือ อาการ ท้อง | คันช่องคลอด ตกขาว ไม่มีกลิ่น | ตกขาว treatment | ตกขาว เชื้อรา รักษา | ประ จํา เดือน ไม่มา ตกขาว | ยาแก้คัน ตกขาว | ตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์ ตกขาว | ตั้ง ครรภ์ 10 สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว ก่อน มี ประจำเดือน | หลังมี เพศ สั ม พัน แล้ว ตกขาว เยอะ | น้ําคร่ํารั่ว ตกขาว | หยุดยาคุม ตกขาว | ตกขาว เกาะ ช่อง คลอด | ทํา ไม ถึง ตกขาว | ตกขาว คน ท้อง | คัน อ วัย เพศ หญิง ภายนอก ไม่มี ตกขาว | 38 สัปดาห์ ตกขาว | ยา สตรี แก้ ตกขาว pantip | สาเหตุ ของ ตกขาว | วิธี รักษา ตกขาว สี เหลือง | ตกขาว เหม็นเปรี้ยว | ตกขาว มี กลิ่น เหม็น คาว | ตกขาว มาก ท้อง | รูป ตกขาว | ตกขาว ไตรมาส 3 | ตกขาว คัน เหม็น | ตกขาว มี กลิ่น เหม็นเปรี้ยว | ตกขาว ก่อนท้อง pantip | ยา ตกขาว เชื้อรา | สี ตกขาว | หลัง ทำ iui แล้ว ตกขาว | ตกขาว มี กลิ่น หลัง มี เพศ สั ม พัน | probiotic ตกขาว | ยา แก้ ตกขาว มี กลิ่น เหม็น pantip | อาการ ตกขาว เกิด จาก | ตกขาว สี เหลือง คัน | เป็น ตกขาว ทํา ไง หาย | ตกขาว มี สี เหลือง มี กลิ่น | ตกขาว กลิ่น ปลาเค็ม | ตกขาว สีชมพู pantip | ตกขาว สี เขียว ไม่มี กลิ่น ไม่ คัน | ตกขาว หลัง ไข่ ตก pantip | ตกขาว แสบร้อน | ตกขาว สี น้ํา ตาล หลัง มี ประ จํา เดือน | คัน เชื้อรา ตกขาว | ตกขาว ตั้ง ครรภ์ สี เหลือง | ตั้งครรภ์ ตกขาว | วิธี รักษา ตกขาว สี เขียว | ตกขาว แป้ง เปียก | ตกขาว มี เลือด | วิธี แก้ ตกขาว มี กลิ่น | ตกขาว ใน หญิง ตั้ง ครรภ์ | ตกขาว เหม็น เค็ม | ภาวะ ตกขาว | ตกขาว eng | ตกขาว ภาษา อังกฤษ | ตกขาว มี กลิ่น รักษา | ตกขาว ใส ๆ | ตกขาว สี ดำ | gynecon ตกขาว | ปวดท้องน้อย ปวดหลัง ตกขาว | อาการก่อนประจําเดือนจะมา ตกขาว | ตกขาว ท้อง 1 เดือน | ยา เหน็บ แก้ ตกขาว | กิน ยา ปฏิชีวนะ แล้ว ตกขาว | ตกขาว สี น้ํา ตาล อ่อน ตั้ง ครรภ์ | ประ จํา เดือน ไม่ มา 3 เดือน แต่ มี ตกขาว | เป็น ตกขาว ทุก วัน | ลักษณะ ตกขาว | ตกขาว bv | ตกขาว กิน ยาคู ล | ตกขาว 1 อาทิตย์ | ยา แก้ ตกขาว มีกลิ่นเหม็น pantip | เจ็บช่องคลอด ตกขาว | ตั้ง ครรภ์ 8 เดือน ตกขาว | รวม วิธี รักษา การ ตกขาว | ตั้ง ครรภ์ 36 สัปดาห์ ตกขาว เยอะ มาก | สมุนไพร ไทย รักษา โรค ตกขาว | ตกขาว hiv | ตกขาว มา ทุก วัน | pantip ตกขาว สีเหลือง | ตกขาว hpv | ตั้งครรภ์ 39 สัปดาห์ ตกขาว | ตกขาว ตั้ง ครรภ์ สีเขียว | ตกขาว เหนียว ข้น | ปวดท้องน้อย ตกขาว ตั้งครรภ์ | เมนไม่มา สิวขึ้น ตกขาว | ตกขาว คล้าย ประจำเดือน | ตกขาว ป น เลือด ก่อน เป็น ประ จํา เดือน | ตกขาว guideline ไทย | ตกขาว คัน มี กลิ่น | ตกขาว หลังไข่ตก ท้อง | ตกขาว เป็น น้ํา มีกลิ่นคาว pantip | ตกขาว ก่อน ประ จํา เดือน จะ มา | วิธี รักษา อาการ ตกขาว | แก้ อาการ ตกขาว | ตกขาว คัน มีกลิ่น | ตกขาว หลัง กิน ยา คุม ฉุกเฉิน | ตกขาว เป็นก้อน เหนียว pantip | ท้อง 5 เดือน ตกขาว สี น้ํา ตาล | รักษา ตกขาว สี เหลือง | ตกขาว สี เหลือง ออก เขียว | clotrimazole ตกขาว | ตกขาว หาหมอที่ไหนดี | ตกขาว รักษา อย่างไร | ตกขาว คือ ประจําเดือน | ตกขาว หลัง มี เพศ สั ม พัน จะ ท้อง ไหม | ตกขาว เป็น ยัง ไง | ตกขาว ที่ เกิด จาก เชื้อรา | ตกขาว สี น้ํา ตาล ขณะ ตั้ง ครรภ์ 8 เดือน | araya ตกขาว | ตกขาว มีกลิ่น pantip | อาการ ก่อน ท้อง ตกขาว | หนู มี ตกขาว ทุก วัน เลย | ตั้ง ครรภ์ 4 เดือน ตกขาว | ตกขาว ออก เยอะ | ตกขาว คัน pantip | วิธี การ รักษา ตกขาว | ตกขาว 3 เดือน | ตกขาว ใน ผู้หญิง | ตกขาว เป็น สี น้ํา ตาล | ตกขาว เกิด จาก | ตกขาว icd 10 | ตกขาว สี เขียว ตอน ท้อง | ตกขาว เยอะ ท้อง | คัน จิ มิ มี ตกขาว | ตกขาว คือ อะไร | ตกขาว มีกลิ่น คัน | ตกขาว เหนียวยืด ใส | เป็น ตกขาว บ่อย | ด่างทับทิม แก้ ตกขาว | ยาเหน็บ ตกขาว | ตกขาว ivf | ตกขาว มีกลิ่น ยา | หมา ตกขาว | ตกขาว สี น้ำตาล | สบู่ ลด ตกขาว | ตกขาว สี น้ํา ตาล เข้ม มี กลิ่น | หูดหงอนไก่ ตกขาว | ตกขาว คล้าย แป้ง เปียก | ตกขาว ตั้ง ครรภ์ 1 สัปดาห์ | สมุนไพร ไทย แก้ ตกขาว | อาการ ตกขาว คือ อะไร | แช่น้ําเกลือ ตกขาว | คัน แสบ ตกขาว | ยา แก้ ตกขาว มีกลิ่น pantip | แก้อาการคัน ตกขาว | ตกขาว metronidazole | ตกขาว เป็น ก้อน สี ขาว ขุ่น | ตกขาว สี เขียว มี กลิ่น ไม่ คัน | ประจำเดือน ไม่ มา 1 เดือน ตกขาว สี น้ำตาล | ตกขาว มีกลิ่น คาว กิน ยา อะไร | ตกขาว มูก ใส | ตกขาว santi manadee | มี ตกขาว สี เขียว | ตกขาว มีกลิ่นแรง | แพ้ถุงยาง คัน ตกขาว | ตกขาว ขุ่น เหนียว | ปวด ท้องน้อย ตกขาว ตั้ง ครรภ์ | ตกขาว ขณะ ตั้ง ครรภ์ pantip | ตกขาว ไหล เยอะ มาก | เป็น ตกขาว เยอะ มาก | ตกขาว คัน แสบ | ตกขาว เชื้อรายารักษา | ตกขาว ใส | ตกขาว มี กลิ่น ไม่ คัน | ตกขาว กับ คน ท้อง | คลินิก รักษา ตกขาว | ซื้อ ขาย ยา แก้ ตกขาว | ตกขาว สีเขียว ตั้งครรภ์ | ตกขาว ตอน ท้อง 8 เดือน | ถ้า ตกขาว ท้อง ได้ ไหม | ท้อง 7 เดือน ตกขาว | ตกขาว ใน ช่อง คลอด | ตกขาวมีกลิ่น | ตกขาว หลังไข่ตก pantip | ตกขาว หาหมอ.com | leukorrhea ตกขาว | ปวด ท้องน้อย ปวดหลัง ตกขาว | ท้อง 9เดือน ตกขาว | ปวดช่องคลอด ตกขาว | อาการแพ้ ถุง ยาง ตกขาว | ท้อง แล้ว มี ตกขาว | ตกขาว เกิดจาก | ตกขาว และ คัน | ตกขาว เป็น อย่างไร | นั่งแช่ด่างทับทิม ตกขาว | นั่งแช่ น้ํา เกลือ รักษา ตกขาว pantip | probiotics ตกขาว | ตกขาว มีกลิ่นเค็ม | ตกขาว ตั้งครรภ์ รักษา | ตกขาว สี น้ำตาล ก่อน มี ประจำเดือน | ตกขาว เชื้อรา | อาการ ตกขาว ของ คน ท้อง | ciprofloxacin ตกขาว | araya ตกขาว pantip | ตกขาว bacteria | ตกขาว กลิ่น เหม็น | หลั่งใน ตกขาว | ตกขาว สี เขียว รักษา | อาหารเสริมผู้หญิง ตกขาว | มี ตกขาว ขณะ ตั้ง ครรภ์ | ตกขาว เกิดจากอะไร | ตกขาว ของ คน ท้อง | ตกขาว คนท้อง | คันช่องคลอด ตกขาว ฉี่แสบ | ยา แก้ ตกขาว ตาม ร้าน ขาย ยา | ตกขาว กับ การ ตั้ง ครรภ์ | อันตราย จาก ตกขาว | ยา แก้ ตกขาว คัน | ตกขาว สี เขียว เหมือน น้ํามูก | เป็น ตกขาว มี กลิ่น | ตกขาว มี กลิ่น กิน ยา อะไร | ตกขาว บ่อย อันตราย ไหม | ตกขาว หลังมี เพศ สั ม พัน จะท้องไหม | ปวดหน่วง ท้องน้อย ตกขาว | ตกขาว มีกลิ่นเหม็นเค็ม | ตกขาว กิน metro | การ รักษา ตกขาว สี เหลือง | ตกขาว facebook | ตกขาว เจ็บเวลามี เพศ สั ม พัน | ตกขาว สี น้ํา ตาล เข้ม | ท้อง 38 สัปดาห์ ตกขาว | ปวดท้องน้อยตรงกลาง ตกขาว | ตกขาว เยอะ ตอน มี เพศ สัมพันธ์ | amado ตกขาว | ยา รักษา อาการ ตกขาว และ คัน | ตกขาว จาก เชื้อ แบคทีเรีย | สมุนไพร รักษา ตกขาว ริดสีดวง กระชับ มดลูก | สัญญาณ ตั้ง ครรภ์ ตกขาว | เชื้อรา ตกขาว | 36สัปดาห์ ตกขาว | วิธี แก้ อาการ ตกขาว | ตกขาว เป็น น้ํา ใส ๆ | ตกขาว สี เขียว หลัง คลอด | อาการก่อน รู้ว่าท้อง ตกขาว | ช่องคลอดมีกลิ่น ตกขาว | ยา metronidazole ตกขาว | อาการก่อนเป็นประจําเดือน ตกขาว | ตกขาว เกิด อะไร | ตกขาว ป น เลือด pantip | ตกขาว หลังไข่ตก 5 วัน | อาการ คัน ตกขาว | แก้ ตกขาว | เป็น ตกขาว ทํา ไง ดี | มี ตกขาว ทุก วัน | ยา คุม ฉุกเฉิน ตกขาว | | ตกขาว มี กลิ่น เหม็น มาก | สมุนไพร รักษา อาการ ตกขาว | ตกขาว ตั้งครรภ์ ลักษณะ | ตกขาว ทารก | ตกขาว มี กลิ่น เปรี้ยว pantip | ตกขาว แช่ น้ํา เกลือ | ตกขาว approach | มดขึ้นกางเกงใน ตกขาว | ยา รักษา ตกขาว pantip | ยา แก้ ตกขาว ยี่ห้อไหนดี | อาการคนท้องระยะแรก ตกขาว | ตรวจ ตกขาว | |