fbpx
คนท้องมีตกขาวมั้ย??

คนท้องมีตกขาวมั้ย??

ตกขาวคนท้อง   ตกขาวคนท้อง – ตกขาวจะว่าเป็นแล้วก็คือเรื่องปรกติของผู้หญิงค่ะ ลักษณะตกขาวของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในช่องคลอดและฮอร์โมนของร่างกาย แต่ถ้ามีตกขาวระหว่างตั้งครรภ์ล่ะผิดปรกติรึเปล่า แล้วมูกตั้งครรภ์คืออะไรเหมือนตกขาวหรือไม่...