fbpx
ตกขาวทําให้มีลูกยากจริงหรอ??

ตกขาวทําให้มีลูกยากจริงหรอ??

ตกขาวทําให้มีลูกยาก   ตกขาวทําให้มีลูกยาก อยากมีลูก การที่คู่สมรสจะมีลูกยากหรือง่ายนั้น มักจะเกี่ยวกับอายุของฝ่ายหญิงและความถี่ในการร่วมเพศ เมื่อมีอายุมากขึ้นและร่วมเพศน้อยลง โอกาสตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงตามไปด้วย...