fbpx
ตกขาวผิดปกติ เกิดจากอะไร??

ตกขาวผิดปกติ เกิดจากอะไร??

​ตกขาวผิดปกติ เกิดจากอะไร   ตกขาวผิดปกติ เกิดจากอะไร – การสังเกตลักษณะตกขาวและอาการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกับการมีตกขาว ที่ผิดปกตินั้น อาจทำให้ทราบสาเหตุ ของการป่วยเบื้องต้นได้ ดังนี้ ตกขาวสีขาวขุ่นหรือเทา และมีกลิ่นคาวปลา มีลักษณะเป็นเมือกบางและเปียก...