fbpx
ตกขาว อาการ และ ข้อมูลน่ารู้

ตกขาว อาการ และ ข้อมูลน่ารู้

ภาวะตกขาว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ระดูขาวนั้น มักพบในสตรีส่วนมากที่ต้องเคยเกิดขึ้นและทำให้สตรีจำนวนไม่น้อยมีความกังวลจนต้องมาพบแพทย์ และสูตินรีแพทย์ ภาวะดังกล่าวนี้อาจเป็นอาการที่แสดงออกมาเพื่อแสดงจากการตอบสนองต่อฮอร์โมนในสตรีที่ปกติ หรือจากการที่เป็นโรคที่ไม่รุนแรง...
ตกขาวเยอะ ควรดูแลยังไง

ตกขาวเยอะ ควรดูแลยังไง

ตกขาวเยอะ ควรดูแลยังไง ตกขาวเยอะ – ตามปกติแล้วในสตรีที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ (อีกนัยหนึ่ง คือ สตรีที่อยู่ในช่วงอายุที่ยังมีประจำเดือน หรือมีฮอร์โมนเพศหญิงเจริญเต็มที่) จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแตกต่างกันไปตามระยะของประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงนี้...
วิธีดูแลจุดซ่อนเร้นได้ง่ายๆ

วิธีดูแลจุดซ่อนเร้นได้ง่ายๆ

วิธีดูแลจุดซ่อนเร้นได้ง่ายๆ    ตกขาวมีกลิ่น – ภาวะตกขาวมีกลิ่นเหม็น เกิดจากความสมดุล ของแบคทีเรียในช่องคลอดเปลี่ยนแปลงไป โดยปกติในช่องคลอด จะมีแบคทีเรียหลายกลุ่ม  กลุ่มดีคือกลุ่มแลคโตแบซิลไล ซึ่งสร้างสภาวะกรดในช่องคลอด เพื่อควบคุม ไม่ให้แบคทีเรีย...