fbpx
เราจะรู้ได้ยังไง ตกขาวแบบไหนท้อง

เราจะรู้ได้ยังไง ตกขาวแบบไหนท้อง

ตกขาวแบบไหนท้อง   ตกขาวแบบไหนท้อง – อาการของตกขาว ถือเป็นอาการธรรมชาติอย่างหนึ่ง ของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์  ซึ่งไม่ใช่อาการของโรค สามารถแบ่งออกเป็น ตกขาวปกติ และ ตกขาวผิดปกติ โดยที่ตกขาวแบบปกติ จะมีลักษณะเป็น เมือกขาวขุ่น  คล้ายแป้งเปียก ไม่มีกลิ่น...