fbpx
ตกขาว ก้อนสีขาว ปกติหรือไม่

ตกขาว ก้อนสีขาว ปกติหรือไม่

ตกขาว ก้อนสีขาว   ตกขาว ก้อนสีขาว – อาการตกขาวที่มีปริมาณมากขึ้นจนเป็นก้อนสีขาว คล้ายแป้งเปียก ถือเป็นอาการตกขาวที่ผิดปกติ โดยอาจเกิดได้จาก  การติดเชื้อราในช่องคลอด ตกขาวมักเป็นสีขาวขุ่น จับตัวเป็นก้อนลักษณะคล้ายแป้งเปียกหรือนมบูด...