fbpx
มีตกขาวท้องหรือไม่

มีตกขาวท้องหรือไม่

ตกขาว ท้องมั้ย   ตกขาว ท้องมั้ย – ตกขาว คือ มูกใสหรือข้น สีขาวๆ เหลืองๆ ที่ออกมาจากช่องคลอดค่ะ ถือเป็นเรื่องปกติของ ผู้หญิงทุกคน ที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ ตกขาวคือ สารคัดหลั่ง ลักษณะเป็น มูกใสๆ หรือเป็นสีขาวขุ่น อาจมีกลิ่นเล็กน้อย แต่ไม่รุนแรง...