fbpx
คนท้องต้องดูแลตัวเองอย่างไร

คนท้องต้องดูแลตัวเองอย่างไร

ตกขาว หลังปฏิสนธิ   ตกขาว หลังปฏิสนธิ – อาการเริ่มแรกของการตั้งครรภ์มีหลายอาการ เช่น ประจำเดือนไม่มาตามปกติ คลื่นไส้อาเจียนช่วงเช้า อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ เจ็บคัดตึงเต้านม เป็นต้น คุณกำลังสงสัยหรือไม่ว่ากำลังตั้งครรภ์หรือเปล่า ? หากกำลังสงสัยเช่นนี้...