fbpx
สัญญาณเตือน ปวดมดลูก ตกขาว

สัญญาณเตือน ปวดมดลูก ตกขาว

ปวดมดลูก ตกขาว   ปวดมดลูก ตกขาว – ช่องคลอด คือ อวัยวะสำคัญที่ผู้หญิง ควรใส่ใจ และดูแลมากเป็นพิเศษ เพราะความผิดปกติ เพียงเล็กน้อย ที่เกิดขึ้น อาจทำให้ผู้หญิงเราสูญเสีย ความมั่นใจ หรืออาจทำให้เกิดโรคตามมาได้ โดย พญ.ธาริณี ลำลึก สูตินารีแพทย์...