fbpx
ยาสอด ตกขาว ใช้อย่างไร

ยาสอด ตกขาว ใช้อย่างไร

ยาสอด ตกขาว   ยาสอด ตกขาว – เป็นยาที่ใช้เหน็บ หรือสอดเข้าไปในช่องคลอด มีลักษณะเป็นวัตถุรูปวงรีหรือรูปไข่ขนาดเล็ก ออกฤทธิ์ได้รวดเร็วกว่ายารับประทาน เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ตัวยาจะละลายและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ที่บริเวณช่องคลอดโดยตรง...