fbpx
เชื้อราในช่องคลอด

เชื้อราในช่องคลอด

เชื้อราในช่องคลอด   เชื้อราในช่องคลอด – ตกขาว เป็นกันทุกคนหรือผู้หญิงทุกคนต้องมีตกขาวครับ ช่วงเป็นเด็กอาจมีเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นช่วงเริ่มมีประจำเดือน...