fbpx
เมนไม่มา สิวขึ้น ตกขาว ปัญหาที่ผู้หญิงต้องเจอ

เมนไม่มา สิวขึ้น ตกขาว ปัญหาที่ผู้หญิงต้องเจอ

เมนไม่มา สิวขึ้น ตกขาว   เมนไม่มา สิวขึ้น ตกขาว – การที่ผู้หญิงมีเลือดประจำเดือนออกมาทุกเดือนเป็นปกตินั้น จะต้องมีระบบการสร้างฮอร์โมนและมีระบบโครงสร้าง (กายวิภาค) ของระบบสืบพันธุ์เป็นปกติ โดยฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์และการมีประจำเดือน คือ...